„She culture“ er et toårs-prosjekt (fra oktober 2013 til september 2015) innenfor EUs Cultural Programme 2007-2013.

Prosjektets mål er å promotere kulturelt mangfold og interkulturell dialog. Det skal gjennomføres en analyse med en evaluering av (kjønns-) likestillingspolitikk innenfor ulike kulturområder både på et europeisk og et nasjonalt nivå.

De viktigste områder er:

  • Kulturelt samarbeid
  • Interkulturell dialog og generasjonsoverskridende dialog
  • Sosialt samhold
  • Stimulere til økt arbeidsmulighet

Utgangspunkt for arbeidet er en analyse av kvinnemuseene. Kvinnemuseer er en viktig arena for analyse av kultur- og likestillingspolitikk i deres respektive land. De har observatørens blikk og kan fortelle om samhandling mellom kultur- og likestillingsorienterte prosjekter.

Prosjektets ulike deler:

  • Resultat av analysen/undersøkelsen
  • Workshops i deltaker-institusjonene
  • Kampanje om "Toy's Genderization" ("det kjønnede leketøysmarkedet") med realisering av en video av en kunstner fra hvert av de respektive landene (fem deltaker-land)